โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ลาว Adventure Tour เมืองปากซอง หนองหลวง 3 วัน 2 คืน (รหัส LTE05)

  • 07 ก.พ. 2567
  • ทัวร์ลาวใต้ เดินป่า Zip line (รหัส LTE)

โปรแกรม ปากเซ Adventure Tour 3 น้ำตกแห่งขุนเขา 3 วัน 2 คืน ทัวร์ลาวใต้ กิจกรรมแอดเวอร์เจอร์สุดมันส์ (LTE05)

วันที่หนึ่ง  เข้าสู่โปรแกรมกิจกรรมแอดเวอร์เจอร์สุดมันส์

07.00 น. รับคณะที่  ด่านพรมแดนช่องเม็ก ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองท่องเที่ยวไทย – ลาว เปลี่ยนรถจาก รถไทยเป็นรถลาว ออกเดินทางสู่เมืองปากเซ ข้ามสะพานมิตรภาพ ลาว – ญี่ปุ่น

08.00 น. มุ่งหน้าสู่เมืองปากซอง

11.00 น. ถึงเมืองปากซอง นั่งรถต่อ สู่  บ้านหนองหลวง เดินทางประมาณ 45 นาที

12.00 น. ถึงบ้านหนองหลวง เตรียมพร้อมโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำก่อนเล่น เริ่มกิจกรรม ผจญภัย Adventure Laos  เดินทางไกลด้วยเท้า Trekking  จากบ้านหนองหลวงสู่ ฐาน 4-5 กิโลเมตร แวะรับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิกตั้งแคมป์ในป่าระหว่างการเดินทาง (มื้อที่1)

15.00 น. เดินทางถึงฐาน พบกับกิจกรรม ผจญภัย Adventure  Laos สุดมันส์ สุดท้าทาย สุดระทึก กับการผจญภัยอาทิเช่น โหนสลิง Zip-Line  8 เส้น ไต่เชือกข้ามสะพาน 2 เส้น ฯลฯ Rope Climbing Across The Bridge 2 Lines

1. Zip-Line  โหนสลิง เส้นที่ 1 ยาว 20 เมตร สูง  10 เมตร

2. Zip-Line  โหนสลิง เส้นที่ 2 ยาว 45 เมตร สูง  40  เมตร

3. Zip-Line  โหนสลิง เส้นที่ 3 ยาว 64 เมตร สูง  30 เมตร 

4. Zip-Line  โหนสลิง เส้นที่ 4 ยาว 180 เมตร สูง  100 เมตร

5. Zip-Line  โหนสลิง เส้นที่ 5 ยาว 180 เมตร สูง  60 เมตร

6. Zip-Line  โหนสลิง เส้นที่ 6 ยาว 175 เมตร สูง  75 เมตร โหนสลิงวิ่ง ผ่านน้ำตกตาดขมึด สุดระทึกใจไปกับความสวยงามของน้ำตกที่เป็นธรรมชาติและเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในลาว

7. Zip-Line  โหนสลิง เส้นที่ 7 ยาว 85 เมตร สูง  100 เมตร

8. Zip-Line  โหนสลิง เส้นที่ 8 ยาว 185 เมตร สูง  30 เมตร  กลับมาชมน้ำตกตาดขมึดอีกครั้ง

ระหว่างการ ผจญภัย จะมีกิจกรรม  การโยนตัว  Abseiling จากฐาน โหนสลิง Zip-Line  2 จุด โยนตัวAbseiling 1 ครั้ง มีทั้งหมด 4 จุด แต่ละจุดมีความสูง 10–30 ม. หลังจากสนุกกับกิจกรรมที่สุดมันส์ สุดท้าทาย สุดระทึก มาเกือบทั้งวัน นำคณะอิสระเล่นน้ำที่น้ำตกและชมวิวสวยๆของธรรมชาติอีกหนึ่งบรรยากาศแปลกใหม่ที่จะทำให้คุณประทับใจ  จากนั้นเดินทางกลับสู่ที่พัก บ้านต้นไม้  Jungle Hotel

18.00 น. นำคณะรับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่2) จากนั้นนำคณะเข้าสู่ที่พัก Zip-Line โดยโหนสลิงขึ้นไปบนบ้านต้นไม้ท่านจะได้พบบรรยากาศเย็นสบายบนต้นไม้ เสียงแมลงร้องตอนกลางคืนพร้อมได้ยินเสียงน้ำตกทั้งคืน ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ สอง  ผจญภัยกันอีกรอบ-ปากเซ

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า กับวันใหม่ รับประทานอาหาร ณ (มื้อที่3) ห้องอาหาร

08.00 น. เตรียมพร้อม ผจญภัย สนุกกับกิจกรรม Adventure Laos อีกหนึ่งวัน ของรอบเช้า โดยกิจกรรม มี อาทิโหนสลิง Zip-Line  14  เส้น  ยาวสุด 450 เมตร และสูง 100 เมตร และกิจกรรม ข้ามสะพาน 2 เส้น ฯลฯ Rope Climbing Across The Bridge 2 Lines และสะพานที่ 2 จะเป็นสะพาน ตัว U  Skywalk จะเดินข้ามทีละเส้นจะทำให้สนุกและระทึกใจอีกหนึ่งของกิจกรรม  Adventure Laos

1.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 1 ยาว 130 เมตร สูง 50 เมตร

2.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 2 ยาว 390 เมตร สูง 100 เมตร

3.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 3 ยาว 250 เมตร สูง 100 เมตร

4.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 4 ยาว 390 เมตร สูง 100 เมตร

5.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 5 ยาว 35 เมตร สูง 20 เมตร 

6.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 6 ยาว 20 เมตร สูง 10 เมตร

7.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 7 ยาว 450 เมตร สูง 100 เมตร ผ่านภูเขาอีกลูกหนึ่งไปยังอีกลูกหนึ่งสุดระทึกใจ

8.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 8 ยาว 20 เมตร สูง 7 เมตร

9.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 9 ยาว 350 เมตร สูง 100 เมตร

10.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 10 ยาว 35 เมตร สูง 15 เมตร

11.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 11 ยาว 200 เมตร สูง 35 เมตร

12.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 12 ยาว 255 เมตร สูง 30 เมตร

13.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 13 ยาว 250 เมตร สูง 15 เมตร

14.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 14 ยาว 25 เมตร สูง 15 เมตร

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ แคมป์(มื้อที่4)

13.00 น. สนุกต่อกับ กิจกรรม ผจญภัย  Adventure Laos  รอบบ่ายโดยมีปีนหน้าผาชัน Rock Climbingปีนบันไดเหล็ก Walking Steel Ladder. สูง 35 เมตร สู่ยอดน้ำตกตาดขมึด ถึงยอดน้ำตกนั่งพักเหนื่อย ชมวิวบนยอดเขาหัวน้ำตกตาดขมึด ที่งดงาม พักพอหายเหนื่อย ออกเดินเท้าต่ออีกนิดผ่านป่ากาแฟ สู่หมู่บ้านหนองหลวง

16.00 น. เสร็จสิ้นภารกิจ ผจญภัย กับกิจกรรม Adventure Laos ตลอดเวลา 2 วัน ได้เวลาออกเดินทางกลับสู่เมืองปากเซ

18.00 น. รับประทานอาหารที่เมืองปากเซ(มื้อที่5)หลังจากนั้นเข้าโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาสับหรือท่องราตรีต่อ(ตามสมัครใจ)

วันที่ สาม ปากเซ – Agro ฟาร์ม – ตาดเยือง – ตาดฟาน-ตลาดดาวเรือง

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  รับประทานอาหารที่ โรงแรม (มื้อที่6)

 

08.00 น. ออกเดินทางขึ้นเขาเข้าเขตหนาวสู่เมืองปากซองรายล้อมด้วยแมกไม้นานาพันธ์ไร่ชากาแฟ มีให้เห็นตลอดสองข้างทาง ชม น้ำตกตาดเยือง สายน้ำจากภูเขาเทวดาใสสะอาด ตกจากหน้าผาสูงชัน ลดหลั่นประดับด้วยกล้วยไม้ป่าเกาะตามหน้าผา สวยงาม  มากยิ่งนัก

11.00 น. ชมน้ำตกคู่แฝด ตกจากยอดเขาของอุทยานแห่งชาติ ดงหัวสาว สู่เหวลึก กว่า 120 เมตรระทึกใจกับความงามที่ได้เพียงยืนมองยากจะหาที่ใดเปรียบของ น้ำตกตาดฟาน

12.00 น. รับประทานอาหารที่ตัวเมองปากเซ (มื้อที่7)

14.00 น. นั่งรถตระเวนชมรอบตัวเมืองปากเซ เมืองที่ใหญ่ที่สุดในสี่แขวงภาคใต้ของลาว ก่อนแวะ ตลาดดาวเรือง ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของลาวภาคใต้

15.00 น. ถึงด่านช่องเม็กเลือกซื้อ สินค้าอินโดจีน สินค้าปลอดภาษี และสินค้าพื้นเมืองลาว

16.00 น. ออกเดินทางจาก ด่านช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี ส่งคณะทัวร์ที่ตัวเมืองอุบลราชธานี ด้วยความประทับใจจากทีงาน

อัตราค่าบริการ รับ-ส่ง ด่านช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี

จำนวน 1 ท่าน ราคา                           ท่านละ 37,500 บาท

จำนวน 2 ท่าน ราคา                           ท่านละ 20,400 บาท

จำนวน 3 ท่าน ราคา                           ท่านละ 17,200 บาท

จำนวน 4-7 ท่าน ราคา                        ท่านละ 15,000 บาท

จำนวน 8-10 ท่าน ราคา                        ท่านละ 13,500 บาท

หมายเหตุ- ควรโทรสอบถามก่อนจองทัวร์ เพราะสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรมนี้ สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ เพียงวันละ 25 ท่านเท่านั้น

(*โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่มีร่างกายแข็งแรงออกกำลังกายสม่ำเสมอ เตรียมพร้อมร่างกายอยู่ตลอด เพราะกิจกรรม ผจญภัย Adventure Laos จะเดินทางไกลและอยู่ที่สูงหวาดเสียวตลอดการเล่นกิจกรรม ท่านที่มีโรคประจำตัวดังนี้ โรคหัวใจ,โรคความดัน,และโรคที่เกี่ยวกับไขข้อกระดูก ไม่เหมาะสมทีจะเล่นกิจกรรม ผจญภัย Adventure Laos*)

โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญการไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

สิ่งที่ควรเตรียมไป
กระเป๋ากันน้ำได้สัมภาระส่วนตัว ขนาดพกพาไม่หนักมาก เช่น เสื้อผ้า 1 ชุด, ผ้าเช็ดตัว , ครีมกันแดด ,ยากันยุง,ยากันทาก, เสื้อกันฝน(ช่วงหน้าฝน), รองเท้า สำหรับเดินป่า, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค , รวมทั้งคนรู้ใจ

อัตรานี้รวม
• ค่าทำหนังสือผ่านแดน และค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย – ลาว
• ค่ารถยนต์นำเที่ยวในลาวตลอดรายการ
• ค่าที่พัก 2 คืน บ้านต้นไม้ Jungle Hotel ,โรงแรมสวนสวรรค์วิลล่า (ระดับ 3 ดาว)
• ค่าอาหาร จำนวน 7 มื้อ
• ค่ามัคคุเทศก์ลาว และพนักงานบริการ

หมวก แท็กกระเป๋า เล่มโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้ไม่รวม
- บริการเสริมพิเศษ วงดนตรี/คาราโอเกะ/วีดีโอ
- ค่า VAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หัก ณ. ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการใบเสร็จ
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
- ค่า ทิปพนักงาน ไกด์ พนักงานขันรถ เป็นน้ำใจ

 

ชมรีวิวลูกค้า ที่ไปเที่ยว กับเรา คลิ๊ก

 

รีวิวร้านอาหารในประเทศลาว คลิ๊ก

 

รูปไกด์นำเที่ยว แบบคร่าวๆ

 

รีวิวสถานที่ท่องเที่ยว ทัวร์ลาวใต้ โดยยูทูป

 

 

รีวิวรถนำเที่ยวลาว ทัวร์ลาวใต้ โดยยูทูป

 

รีวิวที่พักระดับ 4 ดาว โดยยูทูป

 

รีวิวที่พักระดับ 3 ดาว โดยยูทูป

 

ลาวใต้pantip เที่ยวลาวใต้ เที่ยวลาวใต้จากอุบล เดินป่าลาวใต้ เที่ยวลาวใต้แบบประหยัด

 

บริษัท ทีบีบี พลัส จำกัด 

บริษัทมั่นคง ลูกค้ามั่นใจ เน้นความประทับใจเป็นหลัก

สายด่วน 090-6436573,094-2825979, 094-6474942

ID LINE : 0906436573

ID LINE : RUNGSUN0909

ID LINE : TONGRA81

EMAIL : TBBTOUR24@GMAIL.COM

 

คำถามที่พบบ่อย

ถาม : ที่ เที่ยวลาวใต้

ตอบ : สถานที่เที่ยวหลักๆที่เป็นแหล่งมรดกโลก คือ ปราสาทวัดพู ในส่วนที่เป็นน้ำตกก็จะมี น้ำตกตาดเยือง, น้ำตกตาดฟาน, และแม่น้ำที่ไหลมาประจบกันที่ใหญ่ที่สุดของแม่น้ำโขง คือ น้ำตกคอนพะเพ็ง, หลี่ผี คลิ๊กเพื่อเข้าชมสถานที่เที่ยวลาวใต้

 

ถาม : เที่ยวลาวช่วงไหนดี

ตอบ : สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี คลิ๊กเพื่อเข้าชมเที่ยวลาวใต้ช่วงไหนดี

 

ถาม : เที่ยวลาวด้วยตัวเอง

ตอบ : นำรถเข้ามาเอง หรือจะนั่งรถโดยสารประจำทางก็ได้เช่นกัน  คลิ๊กเพื่อเข้าชมเที่ยวลาวใต้ด้วยตัวเอง

 

ถาม : เที่ยวปากเซ ลาวใต้ มีสถานที่เที่ยวอะไรบ้าง

ตอบ : วัดพูสะเหล้า ปราสาทวัดพู วัดหลวงและอื่นๆอีกมาก  คลิ๊กเพื่อเข้าชมเที่ยวปากเซ ลาวใต้มีสถานที่เที่ยวอะไรบ้าง

 

ถาม : zipline ลาวใต้ อยู่ที่ไหน

ตอบ : ตั้งอยู่ที่ เมืองปากซอง น้ำตกตาดฟาน  คลิ๊กเพื่อเข้าชม zipline ลาวใต้อยู่ที่ไหน

 

ถาม : เที่ยวลาวใต้ ต้องใช้อะไรบ้าง

ตอบ : เอกสารในการเดินทางเช่น พาสสปอร์ต ของใช้ส่วนตัว ยารักษาโรคประจำตัว  คลิ๊กเพื่อเข้าชม เที่ยวลาวใต้ต้องใช้อะไรบ้าง

 

ถาม : ลาวใต้ มีอะไรน่าเที่ยว

ตอบ : มีแหล่งมรกดกเมืองเก่า น้ำตก และล่องเรือชมแม่น้ำโขงเพื่อข้ามเกาะมหานทีสี่ทันดร  คลิ๊กเพื่อเข้าชม ลาวใต้มีอะไรน่าเที่ยว

 

ถาม : ที่พักของ ลาวใต้

ตอบ : ที่พักของประเทศลาวก็จะเหมือนกับประเทศไทย มีทั้ง 3+ดาวและ4ดาวเช่น โรงแรมเอราวัณริเวอร์ไซต์ และโรงแรมจำปาสักแกรน  คลิ๊กเพื่อเข้าชมที่พักของ ลาวใต้

 

ถาม : ลาวใต้ ปากซอง

ตอบ : หลักก็จะเป็นน้ำตกส่วนใหญ่เช่น น้ำตกตาดเยือง น้ำตกตาดฟาน

น้ำตกตาดยิกเสือ และน้ำตกตาดคู่  คลิ๊กเพื่อเข้าชมลาวใต้ ปากซอง

 

ถาม : เช่ารถตู้เที่ยวลาวใต้

ตอบ : สอบถามผ่านบริษัททัวร์ได้เลย  คลิ๊กเพื่อเข้าชม เช่ารถตู้เที่ยวลาวใต้

 

ถาม :ที่เที่ยวปากซอง

ตอบ : สถานที่ท่องเที่ยว ไร่กาแฟปากซองไอซ์แลนด์ น้ำตกตาดเยือง น้ำตกตาดฟาน

น้ำตกตาดยิกเสือ  คลิ๊กเพื่อเข้าชมสถานที่เที่ยวเมืองปากซอง

 

ถาม :ลาวใต้ มีที่เที่ยวที่ไหนบ้าง

ตอบ : วัดพูสะเหล้า น้ำตกตาดเลาะ ถ้ำผาสุก น้ำตกตาดคู่ และอื่นๆอีกมากมาย  คลิ๊กเพื่อเข้าชม ลาวใต้มีที่เที่ยวที่ไหนบ้าง

Tags: หนองหลวงลาวใต้ โหนสลิงลาวใต้ ZIPLINEลาวใต้ ลาวใต้zipline เดินป่าลาวใต้ ลาวใต้เดินป่า ทัวร์ลาวใต้2565 ทัวร์ลาวใต้2566 ทัวร์ลาวใต้จากอุบล ทัวร์ลาวใต้บริษัทไหนดี แลนด์ลาวใต้

Share it
blog-image

ทัวร์ปากเซ Adventure Tour หนองหลวง ตาดขมึด และวัดพู 3 วัน 2 คืน (รหัส LTE02)

  • 07 ก.พ. 2567

ทัวร์ปากเซ Adventure Tour 3 วัน 2 คืน สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงามและกิจกรรมแอดเวอร์เจอร์สุดมันส์ เดินป่า นอนบ้านบนต้นไม้ โหนสลิง 22 เส้น พักปากเซ ก่อนชมมรดกโลก ปราสาทวัดพู

อ่านต่อ
blog-image

ทัวร์ลาวใต้ ZIP LINE หนองหลวง ตาดขมึด ปากเซ Adventure Tour 2 วัน 1 คืน (รหัส LTE01)

  • 07 ก.พ. 2567

ทัวร์ลาวใต้ ZIP LINE หนองหลวง ตาดขมึด ปากเซ 2 วัน 1 คืน สายลุย เดินป่า นอนบนต้นไม้ โหนสลิง ข้ามภูเขา 22 เส้น มันส์เลย

อ่านต่อ
blog-image

ทัวร์ปากเซ หนองหลวง Adventure Tour 3 วัน 2 คืน (รหัส LTE03)

  • 07 ก.พ. 2567

ปากเซ Adventure Tour 3 วัน 2 คืน สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติอย่างแท้จริง เหมาะสำหรับสายลุย เดินป่า นอนบนต้นไม้ โหนสลิงข้ามภูเขา 22 เส้น มันส์สุดๆ

อ่านต่อ