ข้อมูลประเทศลาว

น้ำตกตาดฟาน

  • 06 ก.ค. 2565
  • สถานที่ท่องเที่ยวลาวใต้

น้ำตกตาดฟาน (ตาดคือน้ำตก ฟานคือชื่อของสัตว์ป่าชนิดหนึ่งคล้ายๆเก้ง)

น้ำตกตาดฟานอยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติดงหัวสาว น้ำตกตาดฟานแห่งนี้เป็นน้ำตกที่มีความสูงประมาณ 120 เมตร บรรยากาศโดยรอบขอบน้ำตกตาดฟาน เป็นสภาพอากาศชื้น หนาวเย็นตลอดปี เป็นเส้นทางสู่เมืองปากซอง เมืองแห่งขุนเขาและไร่กาแฟ เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจ ที่ส่งออกของประเทศ น้ำตกตาดฟานเป็นน้ำตกที่ เกิดจากการไหลมารวมกัน ของสายน้ำของภูเขา 2 ลูกซึ่งไหลตลอดทั้งปีรอบๆ  น้ำตกตาดฟานจะเต็มไปด้วยป่าไม้นานาพันธ์อันสมบูรณ์เขียวขจี อันสดสวยและงดงามของธรรมชาติลำเนาไพร เป็นเสห่ห์ป่าเขาธรรมชาติต่อแขกผู้มาเยือนได้ชื่นชม และภายในบริเวณดังกล่าวยังมีตาดฟานรีสอร์ท ใกล้ชิดติดขอบน้ำตกตาดฟาน ล้อมรอบไว้สำหรับท่านที่ชอบสถานที่พักผ่อนแบบรีสอร์ท อีกหนึ่งรีสอร์ทที่ท่านพักแล้วจะไม่ผิดหวัง กับรีสอร์ทที่แวดล้อมธรรมชาติน้ำตกป่าเขาลำเนาไพรของลาวใต้

Share it
blog-image

ตลาดดาวเรืองและดิวตี้ฟรี

  • 29 พ.ค. 2565

ตลาดดาวเรือง ตลาดลาว ใน เมืองปากเซ จำปาสัก

อ่านต่อ
blog-image

น้ำตกหลี่ผี

  • 22 พ.ค. 2565

น้ำตกหลี่ผี

อ่านต่อ
blog-image

น้ำตกตาดอีตู้

  • 03 ก.ย. 2565

นําตกตาดอีตู้ ตั้งอยู้ในเมืง ปากซอง แขวงจําปาสัก งามแท้ๆน้อ

อ่านต่อ