ข้อมูลประเทศลาว

แขวงไชยบุรี

  • 13 ก.พ. 2567
  • ข้อมูลทุกแขวงประเทศลาว

แขวงไชยบุรี

ไปไชยบุรีจะไปเที่ยวที่ไหนดี

ศูนย์อนุรักษ์ช้าง
ศูนย์อนุรักษ์ช้างเป็นสถานที่ที่ท่านจะได้ใกล้ชิดกับช้างในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ ศูนย์อนุรักษ์ตั้งอยู่ไกลออกไปจากตัวเมืองห่างชุมชนที่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ใช้เพียงแค่หมู่บ้านช้างแต่ที่นี่คือศูนย์อนุรักษ์ช้างในประเทศลาว การเข้าชมของท่านเป็นประโยชน์ อย่างมากต่อการพัฒนาของศูนย์อนุรักษ์ช้าง โดยรวมศูนย์อนุรักษ์ช้างเป็นสถานที่ที่มุ่งเน้นสวัสดิภาพของสัตว์ มีการสังเกต และการเรียนรู้
• พวกเราไม่ได้นำช้างออกมาจากพื้นที่ของเขาแต่พวกเราจะนำพาคุณเข้าไปหาช้างในพื้นที่ของช้าง ที่ที่เป็นสิ่งแวดล้อมของช้างเอง.
• ช้างอยู่ที่ศูนย์เพื่อจะได้พักผ่อน หลือบางทีก่อคลอดลูก หรือฟื้นจากการเหน็ดเหนื่อยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ไม่ให้คาดหวังจะดูแพ็คเกจทัวร์ขี่ช้างของเราตลอดทั้งวัน!
• การเข้าชมของท่านเป็นประโยชน์ อย่างมากต่อการก่อให้เกิดโปรแกรมขัดเกลาทางสังคมและการบุกเบิกของเรา .
• โดยรวม ศูนย์อนุรักษ์ช้างเป็นสถานที่ที่มุ่งเน้นสวัสดิภาพสัตว์ การสังเกต การโต้ตอบที่นุ่มนวน และการเรียนรู้.

Share it
blog-image

แขวงไชยสมบูรณ์

  • 14 ก.พ. 2567

ไชยสมบูรณ์ หรือ ไซสมบูน (ลาว: ໄຊສົມບູນ) เป็นแขวงหนึ่งใน 17 แห่งของประเทศลาว จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม ​2556 ตอนกลางของประเทศ มีอาณาเขตติดต่อเรียงตามเข็มนาฬิกา เริ่มจากทิศเหนือ ดังนี้ แขวงเชียงขวาง แขวงบอลิคำไซ แขวงเวียงจันทน์ และแขวงหลวงพระบาง

อ่านต่อ
blog-image

แขวงหลวงน้ำทา

  • 14 ก.พ. 2567

หลวงน้ำทา (ลาว: ຫຼວງນໍ້າທາ, ຫລວງນໍ້າທາ) เป็นหนึ่งในแขวงของประเทศลาว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสุดของประเทศ ทิศเหนือติดกับประเทศจีน ทิศใต้ติดกับแขวงบ่อแก้ว ทิศตะวันออกติดกับแขวงอุดมไซ และทิศตะวันตกติดกับประเทศพม่า

อ่านต่อ
blog-image

แขวงหลวงพระบาง

  • 14 ก.พ. 2567

หลวงพระบาง หรือ หลวงพะบาง (ลาว: ຫຼວງພະບາງ, ຫລວງພະບາງ) เป็นแขวงหนึ่ง ของประเทศลาว อยู่ทางภาคเหนือของประเทศ ตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำโขงกับแม่น้ำคาน และมีเมืองเอกซึ่งองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นแหล่งมรดกโลก

อ่านต่อ