ข้อมูลประเทศลาว

แขวงสาละวัน

 • 14 ก.พ. 2567
 • ข้อมูลทุกแขวงประเทศลาว

แขวงสาละวัน

สาละวัน (ลาว: ສາລະວັນ) เป็นหนึ่งในแขวงของประเทศลาว ตั้งอยู่บริเวณที่ราบสูงทางตอนใต้ของประเทศ เป็นแขวงหนึ่งที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย ชื่อของแขวงสาละวันมาจากบริเวณที่ตั้งเมืองสาละวันมีต้นฮังหรือต้นรังเป็นจำนวนมาก ต้นรังในภาษาบาลีเรียกว่า สาละ ส่วนคำว่า วัน แปลว่าป่าไม้ ดังนั้นคำว่า สาละวัน จึงหมายความว่า "ดินแดนแห่งป่าไม้รัง"

 

การท่องเที่ยว  
มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ ได้แก่

 • น้ำตกเซเซ็ด
 • น้ำตกตาดเลาะ (มีการนั่งเรือ ขี่ช้าง)
 • น้ำตกแก้งกุก (ใกล้ตัวเมืองเพียง 3 กม. ยังไม่มีนักลงทุน)
 • อ่างเก็บน้ำเซโดน ภูละหิต (ติดอำเภอเขมราฐ จ. อุบลราชธานี)
 • ภูละเมาะ (เหมาะสำหรับทำสนามกอล์ฟ ซึ่ง บ.ฟินแลนด์เคยมาเสนอแต่ยังไม่ได้รับอนุญาต)
 • ร่อยรอยสงคราม อาทิ เส้นทางโฮจิมินห์ สะพานสุพานุวงที่หักกลาง

Share it
blog-image

แขวงหลวงพระบาง

 • 14 ก.พ. 2567

หลวงพระบาง หรือ หลวงพะบาง (ลาว: ຫຼວງພະບາງ, ຫລວງພະບາງ) เป็นแขวงหนึ่ง ของประเทศลาว อยู่ทางภาคเหนือของประเทศ ตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำโขงกับแม่น้ำคาน และมีเมืองเอกซึ่งองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นแหล่งมรดกโลก

อ่านต่อ
blog-image

นครหลวงเวียงจันทน์

 • 14 ก.พ. 2567

นครหลวงเวียงจันทน์หรือ นะคอนหลวงเวียงจัน (ลาว: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, นะคอนหลวงเวียงจัน) เดิมชื่อ กำแพงนครเวียงจันทน์ (ກຳແພງນະຄອນວຽງຈັນ) เป็นเขตปกครองที่ตั้งอยู่บริเวณภาคกลาง ครอบคลุมพื้นที่เมืองหลวงของประเทศลาว เดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของแขวงเวียงจันทน์

อ่านต่อ
blog-image

แขวงคำม่วน

 • 13 ก.พ. 2567

คำม่วนตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศลาวที่มีพรมแดนติดบลิคำไชย และสะหวันนะเขต คำม่วนมีพื้นที่ประมาณ 16,000 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรเกือบ 400,000 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ถูกล้อมรอบด้วยแม่น้ำโขงในหุบเขาไปทางทิศตะวันตกและเทือกเขาอันนัมไปทางทิศตะวันออก ซึ่งแยกแขวงคำม่วนออกจากเวียดนาม.

อ่านต่อ