โปรแกรมทัวร์

โปรแกรมเที่ยวลาวใต้ 1 วัน ที่คอนพะเพ็ง ไนแองการ่าแห่งเอเชีย

  • 06 ต.ค. 2560
  • โปรแกรมทัวร์เที่ยวลาวใต้

ทัวร์ลาวใต้ 1 วัน คอนพระเพ็ง เที่ยว สปป.ลาว
ไนแองการ่าแห่งอเชีย นามคอนพะเพ็ง 
รับโปรแกรมได้เลย

07.30 น. คณะถึงด่านพรมแดนช่องเม็ก  ผ่านพิธีการท่องเที่ยวไทย – ลาว มุ่งสู่แขวงจำปาสักข้ามแม่น้ำโขง  ด้วย สะพานมิตรภาพ ลาว – ญี่ปุ่น สู่ เมืองปากเซ แล้วมุ่งลงใต้เกือบติดชายแดนเขมร ระยะทางจากด่านช่องเม็ก 200 กิโลเมตร
11.30 น. รับประทานอาหารที่ร้านอาหาร ริมน้ำตกคอนพระเพ็ง(1)
12.30 น. ชม น้ำตกคอนพระเพ็ง น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ตระการตากับภาพสายน้ำนับกว่าร้อยสาย พุ่งกระทบหินสู่ความต่างระดับเบื้องล่างหลากหลายความงาม จนได้สมญานามจากผู้มาเยือนว่า ไนแองการ่าแห่งเอเชีย
15.00 น. ถึง เมืองปากเซ  นั่งรถชมเมือง ตึกเก่าฝรั่งเศส วังเจ้าบุญอุ้ม วัดหลวง แม่น้ำสองสี
16.30 น. กลับถึง ด่านพรมแดนช่องเม็ก เลือกซื้อ สินค้าอินโดจีน สินค้าปลอดภาษี
17.30 น. ออกเดินจากด่านพรมแดนช่องเม็ก โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการต่อท่าน

จำนวน

4-5ท่าน

6-7ท่าน

8-10ท่าน

11-12ท่าน

ราคา

4,000

2,850

2,000

1,750


อัตรานี้รวม 
- ค่ารถตู้คอมมิวเตอร์ VIP นำเที่ยวตลอดรายการ
- ค่าทำหนังสือผ่านแดน และค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดน
- ค่าอาหาร  จำนวน  1  มื้อ
- ค่ามัคคุเทศก์ลาว ค่าเข้าชมสถานที่ ต่างๆ
- ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท
- น้ำดื่มตลอดการเดินทาง

Share it
blog-image

โปรแกรมเที่ยวลาวใต้ 1 วัน กับ 3 น้ำตก พบกับบรรยากาศที่ยากจะลืมได้

  • 06 ต.ค. 2560

โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ 1 วัน กับ 3 น้ำตกที่ลาว เที่ยว สปป.ลาว กับบรรยากาศที่ยากจะลืม คลิ๊กที่ View

อ่านต่อ
blog-image

โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ 2 วัน 1 คืน เริ่มที่อุบลราชธานี

  • 05 ต.ค. 2560

เที่ยวลาว ลาวใต้ น้ำตกตาดฟาน ไร่ชา ปากเซ ตาดผาส้วม คอนพะเพ็ง หลี่ผี ปราสาทวัดพูจำปาสัก ตาดผาส้วม ตาดเยือง 2 วัน 1 คืน รวมทุกอย่าง ไม่ต้องเปลี่ยนรถใหม่

อ่านต่อ
blog-image

โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน เริ่มจาก กรุงเทพมหานคร

  • 06 ก.ค. 2562

เที่ยวลาวใต้ 3 วัน 2 คืน เริ่มจาก กรุงเทพ ไม่ต้องเปลี่ยนรถใช้รถไทยเข้าเลย สบาย ราคา ประหยัดชมโปรแกรมทัวร์ลาวใต้เต็มรูปแบบ โดยรถตู้และรถบัสไม่ต้องเปลี่ยนรถนำรถเข้าสู่ลาวได้เลย ลาวใต้ น้ำตกตาดฟาน ไร่ชา ปากเซ ตาดผาส้วม คอนพะเพ็ง หลี่ผี ปราสาทวัดพูจำปาสัก ตาดผาส้วม ตาดเยือง 3 วัน 5 คืน เข้าลาว ไม่ต้องเปลี่ยนรถใหม่

อ่านต่อ