ข้อมูลประเทศลาว

เขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี

  • 29 พ.ค. 2554
  • สถานที่ท่องเที่ยว อุบลฯ

เขื่อนสิรินธร เป็นเขื่อนเอนกประสงค์ที่มีความสำคัญยิ่งแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากจะให้ประโยชน์ทางด้านการผลิตกระแสไฟฟ้า แล้วยังอำนวยประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของ ประชาชนในแถบภูมิภาคนี้ ทั้งทางด้านทางชลประทาน การป้องกันอุทกภัย การประมง และการท่องเที่ยว นับเป็นการสงวน และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดการก่อสร้างโครงการ ได้เริ่มในเดือนมิถุนายน 2511   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระนามของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขนานนามเขื่อนว่า " เขื่อนสิรินธร "

Share it
blog-image

น้ำตกแสงจันทร์ (น้ำตกลงรู)

  • 18 ธ.ค. 2554

(น้ำตกลงรู) เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่มีความสวยงามและมีลักษณะพิเศษ เกิดจากลำห้วยเล็ก ๆ บนลานหินไหลลอดผ่านหน้าผาหินที่มีลักษณะเป็นรูลงสู่เพิงผาด้านล่าง

อ่านต่อ
blog-image

ผาแต้ม ก่อนประวัตฺศาสตร์ 3000 ปี

  • 18 ธ.ค. 2554

เดินชมสิ่งเก่าแก่ก่อนประวัตฺศาสตร์ 3000 ปี ที่ยังคงหลงเหลือสู่มวลชลชาวไทยให้ดู จร้า

อ่านต่อ
blog-image

สามพันโบก อุบลราชธานี

  • 29 พ.ค. 2554

เชิญชมสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่บับถือว่าสวยงามใน อุบลฯ

อ่านต่อ