ข้อมูลประเทศลาว

ร้านอาหารมณีพร

  • 22 ส.ค. 2554
  • ร้านอาหารที่ใช้บริการ

ร้านมณีพร ร้านมณีพร เป็นร้านอาหารที่อยู่ใจกลางเมืองปากเซ

Share it
blog-image

ร้านอาหารมานิยม

  • 22 ส.ค. 2554

ร้านอาหารมานิยม ร้านมานิยมเป็นร้านอาหารที่อยู่ริมถนนสายหลักใจกลางเมืองปากเซ

อ่านต่อ
blog-image

ภัตตาคารบาเจียง

  • 22 ส.ค. 2554

ร้านอาหารตาดผาส้วม ร้านอาหารตาดผาส้วมเป็นร้านอาหารที่ตั้งอยู่ที่ภายในอุทยานบาเจียง เมืองบาเจียงเจริญสุข ห่างจากตัวเมืองปากเซประมาณ 40 กม.

อ่านต่อ
blog-image

ร้านอาหารจำปาสายเซ

  • 22 ส.ค. 2554

ร้านอาหารจำปาสายเซเป็นร้านที่ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเซโดนอยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองปากเซมากนัก ...

อ่านต่อ