ข้อมูลประเทศลาว

ร้านอาหารมณีพร

  • 22 ส.ค. 2565
  • ร้านอาหารที่ใช้บริการ

ร้านมณีพร ร้านมณีพร เป็นร้านอาหารที่อยู่ใจกลางเมืองปากเซ

Share it
blog-image

ร้านอาหารจำปาสายเซ

  • 22 ส.ค. 2565

ร้านอาหารจำปาสายเซเป็นร้านที่ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเซโดนอยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองปากเซมากนัก ...

อ่านต่อ
blog-image

ร้านอาหารแพคำฟอง

  • 22 ส.ค. 2565

ร้านอาหารแพคำฟอง ร้านอาหารแพคำฟองเป็นร้านอาหารที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงเมืองปากเซ

อ่านต่อ
blog-image

ร้านอาหารแสงอารุณ

  • 22 ส.ค. 2565

ร้านอาหารแสงอารุณ(หลี่ผี) ร้านอาหารแสงอารุณตั้งอยู่ที่เมืองโขงบนเกาะดอนคอนใต้ อยู่ระหว่างทางไปน้ำตกหลี่ผี ลูกค้าส่วนมากชอบไปรับประทานอาหารเที่ยงกัน อาหารส่วนใหญ่จะเป็นปลาจากแม่น้ำโขง

อ่านต่อ