ข้อมูลประเทศลาว

น้ำตกตาดอีตู้

  • 03 ก.ย. 2565
  • สถานที่ท่องเที่ยวลาวใต้

นําตกตาดอีตู้ ตั้งอยู้ในเมืง ปากซอง แขวงจําปาสัก งามแท้ๆน้อ

Share it
blog-image

น้ำตกตาดฟาน

  • 06 ก.ค. 2565

น้ำตกตาดฟาน

อ่านต่อ
blog-image

ปราสาทวัดพู

  • 22 พ.ค. 2565

ปราสาทวัดพู มรดกโลก ของ ลาวตอนใต้ เป็นพิพิธภัณทสถานที่ ซึ่งถือว่า...

อ่านต่อ
blog-image

น้ำตกหลี่ผี

  • 22 พ.ค. 2565

น้ำตกหลี่ผี

อ่านต่อ