ข้อมูลประเทศลาว

น้ำตกตาดอีตู้

  • 03 ก.ย. 2554
  • สถานที่ท่องเที่ยวลาวใต้

นําตกตาดอีตู้ ตั้งอยู้ในเมืง ปากซอง แขวงจําปาสัก งามแท้ๆน้อ

Share it
blog-image

น้ำตกตาดเยือง

  • 20 ก.ย. 2554

น้ำตกตาดเยือง มีความสูงกว่า 100 เมตร

อ่านต่อ
blog-image

น้ำตกตาดคอนพะเพ็ง

  • 23 พ.ค. 2554

น้ำตกตาดคอนพะเพ็งเป็น น้ำตกไนแองการ่า แห่งเอเซีย ยิ่งใหญ่ แห่ง นครจำปาสัก ปากเซ คื่อ น้ำตกคอนพะเพ็ง

อ่านต่อ
blog-image

น้ำตกหลี่ผี

  • 22 พ.ค. 2554

น้ำตกหลี่ผี

อ่านต่อ