ข้อมูลประเทศลาว

น้ำตกตาดเยือง

  • 20 ก.ย. 2565
  • สถานที่ท่องเที่ยวลาวใต้

น้ำตกตาดเยือง  คำว่า เยือง แปลว่า เลียงผา รวมกัน ความหมายชื่อ ก็คือ น้ำตกเลียงผา เป็น น้ำตกในลาว ที่สวยงาม อีกที่หนึ่ง ซึ่งไม่ห่างจาก น้ำตกตาดฟาน เป็น น้ำตกขนาดใหญ่  ที่มีน้ำไหลแรง จนเกิด ละอองน้ำตก เป็น สีขาว ปลิวไสว ไกล ไปทั่ว สารทิศ อย่างสวยงาม  ลักษณะ ตาดเยื้อง จะแตก ต่าง จาก ตาดฟาน ตรง ที่ สามารถ เข้า ชมและสัมผัส ไกล้ซิด กับ น้ำตก ได้

 

Share it
blog-image

ตลาดดาวเรืองและดิวตี้ฟรี

  • 29 พ.ค. 2565

ตลาดดาวเรือง ตลาดลาว ใน เมืองปากเซ จำปาสัก

อ่านต่อ
blog-image

อุทยานบาเจียง น้ำตกตาดผาส้วม

  • 22 พ.ค. 2565

อุทยานบาเจียง น้ำตกตาดผาส้วม

อ่านต่อ
blog-image

น้ำตกหลี่ผี

  • 22 พ.ค. 2565

น้ำตกหลี่ผี

อ่านต่อ